راهنمای سفارشات

راهنما

به منظور پائین آوردن خطای کاربری و تسریع در ذخیره سازی سفارشات خود متن پائین را مطالعه بفرمائید.

در صورت رعایت نکردن گزینه های زیر، مرکز مسئولیتی در قبال خرابی کار ندارد

 

rahnama_06

rahnama_05