پی وی سی های ۷۶۰ – ۵۰۰ – ۳۰۰ میکرون

 

%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-760-500-300-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86